2)Άκου καλή μουσική όλες τις ημέρες, που αποτελεί γνήσια τροφή για το πνεύμα.
3)Σαν σηκώνεσαι το πρωί πές αυτό: Σήμερα ο στόχος μου είναι…
4)Να ζείς με τις τρείς λέξεις: Ενέργεια, ενθουσιασμό, κατανόηση του άλλου.
5)Παίξε περισσότερο από τον περσινό χρόνο.
6)Διάβασε πιο πολύ από πέρσι.